prawo1

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć u komornika stosowny wniosek
(wzory do pobrania poniżej) wraz z tytułem wykonawczym.

Wnioski egzekucyjne i zabezpieczające

- O egzekucję w sprawach cywilnych:

- O zabezpieczenie w sprawach cywilnych:

- O egzekucję alimentów:

- O wykonanie eksmisji:

- O wydanie ruchomości:

- O wykonanie spisu inwentarza:

- O zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej: